{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ขอขายอีกรอบ ขอคนสนใจจริงนะคับ Toyota WISH ปี 2004 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ