{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ใครหาอยู่บ้าง FORTUNER V 2014 มาแล้ว (พ่อค้าไม่ต้องทักค่ะ ไม่ขายตัด) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ