{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ขายมาสด้า 800 (มาสด้าแปดแรง) ล้มโปรเจคมีเล่มทะเบียน ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ