{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เครื่องเรือ YAMAHA ดีเซล 3 สูบ พร้อม หาง ดีเชล มีไฮโดรลิค ยกหาง ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ