{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ รถสวย พร้อมใช้ ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยคับ ผ่อน 5,700 บาท ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ