English translation for this page is currently unavailable. We are working on it, stay tuned!
menu-iconKaidee Auto แพลตฟอร์ม ซื้อ-ขาย รถยนต์ No.1
chat

2022 ISUZU DMAX CAB4 1.9 LDA X-SERIES SPEED เกียร์ธรรมดา สีขาว

2022 ISUZU DMAX CAB4 1.9 LDA X-SERIES SPEED เกียร์ธรรมดา สีขาว
 • เลขไมล์
  31,785 กม.
 • ยี่ห้อ
  Isuzu
 • รุ่น
  D-MAX
 • รุ่นย่อย
  1.9 X-Series Speed
 • ประเภทย่อย
  รถกระบะ 4 ประตู
 • ประเภทรถ
  รถกระบะ
 • ปีรถ
  2022
 • สี
  ขาว
 • เชื้อเพลิง
  ดีเซล
 • แก๊ส
  ไม่ติดแก๊ส
 • เกียร์
  เกียร์ธรรมดา
ขออภัย ประกาศนี้ยังไม่สามารถเข้าชมได้

รถยนต์ Isuzu D-MAX อื่นๆ

ดูเพิ่มเติม
Isuzu D-MAX 2020 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว PREMIUM
฿ 448,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202048,749 กม.
ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
⛳️ISUZU DMAX ⛳️smartcap ปี2020 เกียร์ธรรมดา✅รถมือเดียวป้ายแดง
Isuzu D-MAX 2020 1.9 L Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา ดำ HOT
฿ 479,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202082,457 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2020(347029)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 469,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202227,296 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 1.9 DDI S 2022 (334780)
Isuzu D-MAX 2020 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 400,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202020,051 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 DDI S 2020 (272865)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ส้ม HOT
฿ 459,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
202181,169 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2021 (347572)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 449,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202226,704 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 1.9 DDI S 2022 (353652)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup เบนซิน เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 429,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202211,906 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 1.9 DDI S 2022(333480)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 L Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 479,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202147,379 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB 1.9 DDI L DA 2021 (366758)
Isuzu D-MAX 2022 3.0 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 469,000
Isuzu D-MAX 3.0 S
202213 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB 3.0 DDI S 2022 (348681)
Isuzu D-MAX 2020 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 489,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
202015,395 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2020 (369174)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 Hi-Lander L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 499,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander L
202119,095 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2021 (369471)
Isuzu D-MAX 2020 1.9 L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ส้ม HOT
฿ 479,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202033,717 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2020 (349288)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 439,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202214,596 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB 1.9 DDI S 2022 (334113)
Isuzu D-MAX 2020 1.9 L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 448,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202036,374 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 1.9 DDI L DA 2020 (327611)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 Hi-Lander L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 499,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander L
202125,531 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2021 (371786)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 439,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202124,667 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB 1.9 DDI S 2021 (353648)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 449,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202215,677 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB 1.9 DDI S 2022 (352199)
Isuzu D-MAX 2019 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 439,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
201950,979 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI Z 2019 (369514)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์อัตโนมัติ ขาว HOT
฿ 469,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202157,981 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 1.9 DDI S 2021 (352198)
Isuzu D-MAX 2022 3.0 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 469,000
Isuzu D-MAX 3.0 S
20224,726 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 3.0 DDI S 2022 (369173)
Isuzu D-MAX 2019 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ดำ HOT
฿ 459,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
201952,843 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L 2019 (361605)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 429,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202229,426 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB 1.9 DDI S 2022 (346984)
Isuzu D-MAX 2018 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 419,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
201870,307 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L 2018 (346813)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 449,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202229,923 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER Spacecab 1.9 Ddi S DA 2022 (370603)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 429,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202210,170 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX POWER SPACECAB 1.9 DDI S 2022 (333601)
Isuzu D-MAX 2023 1.9 L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 529,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202333,867 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX Spacecab 1.9 Ddi L DA 2023 (371679)
Isuzu D-MAX 2020 1.9 S Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 399,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202056,874 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 1.9 DDI S 2020(334093)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 449,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202228,268 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB 1.9 DDI S 2022 (365281)
Isuzu D-MAX 2019 1.9 L Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา ส้ม HOT
฿ 439,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
201950,764 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L 2019(338777)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 Hi-Lander L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 529,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander L
202226,388 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2022 (372990)
Isuzu D-MAX 2020 1.9 L Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 489,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202016,870 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2020(349884)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 499,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202171,401 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2021 (360683)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ดำ HOT
฿ 639,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
202135,066 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX CAB-4 HI-LANDER 1.9 DDI Z 2021 (375771)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 529,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
202212,640 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2022 (375459)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 Z Pickup ดีเซล เกียร์อัตโนมัติ ดำ HOT
฿ 639,000
Isuzu D-MAX 1.9 Z
202194,738 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX CAB-4 HI-LANDER 1.9 DDI Z 2021(337804)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 Hi-Lander Z Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 679,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Z
202239,012 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 HI-LANDER 1.9 DDI Z 2022 (371763)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 504,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202238,198 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX CAB-4 1.9 DDI S 2022 (276462)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ดำ HOT
฿ 639,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
20228,504 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 HI-LANDER 1.9 DDI L DA 2022 (353645)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 Hi-Lander Z Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 649,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Z
202125,002 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX CAB-4 HI-LANDER 1.9 DDI Z 2021 (364229)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 S Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา ขาว HOT
฿ 529,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202227,896 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 1.9 DDI S 2022 (373913)
Isuzu D-MAX 2023 1.9 Hi-Lander Z Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์อัตโนมัติ เทา HOT
฿ 739,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Z
202335,404 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX Cab-4 Hi-Lander 1.9 Ddi Z 2023 (373924)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 L Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์อัตโนมัติ ขาว HOT
฿ 589,000
Isuzu D-MAX 1.9 L
202219,163 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 1.9 DDI L DA 2022 (374525)
Isuzu D-MAX 2023 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์อัตโนมัติ เทา HOT
฿ 579,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
202319,765 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 DDI Z 2023 (374773)
Isuzu D-MAX 2020 1.9 Hi-Lander Z Pickup ดีเซล เกียร์อัตโนมัติ เทา HOT
฿ 659,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Z
202061,939 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX CAB-4 HI-LANDER 1.9 DDI Z 2020 (356764)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์อัตโนมัติ ขาว HOT
฿ 679,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
202178,926 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX CAB-4 HI-LANDER 1.9 DDI Z 2021 (369183)
Isuzu D-MAX 2021 1.9 S Pickup ดีเซล เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 519,000
Isuzu D-MAX 1.9 S
202132,291 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 1.9 DDI S 2021(355375)
Isuzu D-MAX 2023 1.9 Hi-Lander Z Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 719,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Z
202331,906 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX ALL NEW BLUE POWER Cab-4 Hi-Lander 1.9 Ddi Z 2023 (361476)
Isuzu D-MAX 2022 1.9 Hi-Lander Ddi Pickup ดีเซล ไม่ติดแก๊ส เกียร์ธรรมดา เทา HOT
฿ 639,000
Isuzu D-MAX 1.9 Hi-Lander Ddi
202215,586 กม.
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
Isuzu D-MAX Cab-4 Hi-Lander 1.9 Ddi L DA 2022 (370107)

ติดต่อเรา

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011002-119-5000[email protected]
Link to FacebookLink to TwitterLink to InstagramLink to Youtube

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

Link to AppStoreLink to Google Play StoreLink to Huawei store
© 2566 บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด